Prezeraním internetovej stránky GEMTEX, a.s. súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti GEMTEX, a.s. (ďalej iba „GEMTEX“). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení (okrem sekcií prístupných iba odbornej verejnosti). GEMTEX zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

GEMTEX si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve GEMTEX alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou GEMTEX. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom GEMTEX.

Všetky osobné údaje získava GEMTEX od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt, registrácia) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.