Gemtex - Profil

Kariéra

Šička odevnej konfekcie
ŠIČKA ODEVNEJ KONFEKCIE - GEMTEX, A.S. VÝROBCA SPODNEJ BIELIZNE HĽADÁ OPERÁTOROV VÝROBY AJ BEZ PRAXE. ŽIVOTOPIS...

V prípade, že vás ponuka nezaujala, resp. žiadna z ponúkaných pozícií nie je vhodná pre vašu profesiu, môžete nezáväzne

vyplniť náš kariérny formulár.

Zamestnávateľ spracováva osobné údaje uvedené v životopise, len v rozsahu nevyhnutnom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), v súlade s bezpečnostnými opatreniami obsiahnutými v Smernici OOU a Bezpečnostnom projekte zamestnávateľa.

Viac informácií o našej politika spracovania osobných údajov sa dozviete tu.