Gemtex - Priority

Ľudské zdroje

Gemtex - Ľudské zdroje

GEMTEX, a.s. zamestnáva:

 • 166 zamestnancov, z toho 159 žien
 • 116 zamestnancov pracuje vo výrobe v šijacom procese
Gemtex - Ľudské zdroje

Mzdová politika

 • motivačný odmena v šijacom procese
 • odmena za dochádzku
 • naturálna odmena
Gemtex - Ľudské zdroje

Sociálna politika

 • zaškoľovanie a preškolovanie zamestnancov
 • ocenenie 25 ročného pôsobenia u zamestnávateľa
 • regenerácia pracovných síl, liečebné pobyty
 • vstupenky na kultúrne podujatia
 • dni zdravia
 • závodné stravovanie
 • päťdesiatročné životné jubileum zamestnanca